ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปีการศึกษาประกาศวันที่ประกาศ 
2563ประกาศการรับสมัคร ภาคปกติ(โควตา) รอบขยายเวลา 11/12/2562 ดูประกาศ
2563ประกาศการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา 12/01/2563 ดูประกาศ
2563ประกาศการรับสมัคร ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 2 06/01/2563 ดูประกาศ
2563ประกาศการรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รอบที่ 2 06/01/2563 ดูประกาศ
2563ประกาศการรับสมัคร ภาคปกติ(สอบตรง) 01/01/2563 ดูประกาศ
2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 2 03/06/2563 ดูประกาศ
2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(โควตา) รอบขยายเวลา 03/06/2563 ดูประกาศ
2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ รอบที่ 2 03/06/2563 ดูประกาศ
  • 1
1 - 8 of 8 items
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330