ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปีการศึกษาประกาศวันที่ประกาศ 
2564คู่มือการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 02/06/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 02/06/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ประเภทโควตา) ขยายเวลา) 02/06/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ประเภทสอบตรง) 02/06/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) 02/06/2564 ดูประกาศ
2564หนังสือมอบตัว 02/06/2564 ดูประกาศ
  • 1
1 - 6 of 6 items
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330