ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ปีการศึกษาประกาศวันที่ประกาศ 
2564ประกาศการรับสมัคร ภาคปกติ(ประเภทโควตา) ขยายเวลา 01/01/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศการรับสมัคร ภาคปกติ(สอบตรง) 01/01/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศการรับสมัคร ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) 01/01/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา 2564 02/01/2564 ดูประกาศ
2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(โควตา) 01/01/2564 ดูประกาศ
2564หนังสือมอบตัว 2564 01/01/2564 ดูประกาศ
  • 1
1 - 6 of 6 items
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330